KỸ THUẬT DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

KỸ THUẬT DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

A- TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+  Nắm vững được kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện tử, kỹ thuật Vi xử lý – Vi điều khiển;
+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị dẫn đường VOR, DME, ILS hiện nay trong ngành Hàng không;
+ Trình bày được các quy trình vận hành trang thiết bị dẫn đường VOR, DME, ILS;
+ Nhận biết được tình trạng hỏng hóc;
+ Trình bày được công tác kiểm tra bảo dưỡng định kỳ theo tháng, quý và nửa năm;
+ Đọc hiểu được tài liệu chuyên ngành đơn giản bằng tiếng Anh;
+ Vận dụng được tin học trong công tác văn phòng;
+ Ngăn ngừa được các sự cố về an toàn điện có thể xảy ra trong khi thực hiện nhiệm vụ.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Đọc được các sơ đồ nguyên lý của các mạch điện, mạch điện tử;
+ Phân biệt được các loại linh kiện điện tử;
+ Kiểm tra được các loại linh kiện điện tử;
+ Sử dụng đươc các thiết bị đo để kiểm tra, hiệu chỉnh tham số kỹ thuật;
+ Thiết kế và thi công được các mạch in;
+ Sử dụng được các loại đồng hồ đo, dao động ký;
+ Thực hiện được các quy trình vận hành các trang thiết bị dẫn đường VOR, DME;
+ Thực hiện được công tác kiểm tra bảo dưỡng định kỳ thiết bị VOR, DME, ILS tháng, quý, nửa năm;
+ Sử dụng được các loại đồng hồ đo, dao động ký;
+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng;
+ Phát hiện được tình trạng làm việc của được thiết bị VOR, DME, ILS;
+ Ghi được nhật ký lắp đặt, nhật ký vận hành.
3- Cơ hội việc làm:
Sau tốt nghiệp đủ trình độ và năng lực làm việc ở các vị trí trong ngành kỹ thuật dẫn đường hàng không. Có đủ trình độ và năng lực làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở, trung tâm điện tử - viễn thông.
4- Các môn học chính
- Khái quát hàng không
- Luật hàng không
- An toàn điện
- Linh kiện điện tử
- Mạch điện
- Mạch điện tử
- Đo lường điện tử
- Kỹ thuật xung, số
- Kỹ thuật vi xử lý-vi điều khiển
- Truyền sóng ăng ten
- Truyền số liệu và mạng
- Thực tập kỹ năng nghề
- Tiếng Anh chuyên ngành
- Thiết bị dẫn đường định hướng VOR
- Thiết bị đo cự ly DME
- Hệ thống hướng dẫn hạ cánh ILS
- Thực tập cơ sở
 
B- TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+  Nắm vững được kiến thức về kỹ thuật điện tử, kỹ thuật Vi xử lý – Vi điều khiển, tin học chuyên ngành;
+ Tóm tắt được nguyên lý hoạt động của các thiết bị dẫn đường VOR, DME, ILS hiện nay trong ngành Hàng không;
+ Giải thích được các quy trình vận hành trang thiết bị dẫn đường VOR, DME; ILS;
+ Phân tích được nguyên nhân các hỏng hóc;
+ Xử lý được các hỏng hóc và sự cố;
+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra kỹ thuật định kỳ;
+ Tóm tắt được công tác kiểm tra bảo dưỡng thiết bị dẫn đường VOR, DME; ILS định kỳ theo tháng, quý và nửa năm, một năm;
+ Hiểu được tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;
+ Vận dụng được kiến thức tin học trong công tác xây dựng kế hoạch, bảo trì, sửa chữa và quản lý kỹ thuật;
+ Ngăn ngừa được các sự cố về an toàn điện có thể xảy ra trong khi thực hiện nhiệm vụ;
+ Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề;
+ Kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc thấp.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Phân tích được các sơ đồ nguyên lý của các mạch điện, mạch điện tử;
+ Phân loại đúng chủng loại linh kiện, vật tư, phụ kiện kỹ thuật;
+ Kiểm tra được các loại linh kiện điện tử và mạch điện;
+ Chẩn đoán được các hỏng hóc, sự cố;
+ Sử dụng thành thạo đươc các thiết bị đo để kiểm tra, hiệu chỉnh tham số kỹ thuật;
+ Thiết kế và thi công thành thạo các mạch in;
+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng;
+ Thực hiện được các quy trình vận hành trang thiết bị dẫn đường VOR, DME, ILS;
+ Thực hiện thành thạo công tác kiểm tra bảo dưỡng thiết bị VOR, DME, ILS định kỳ theo tháng, quý và nửa năm và một năm;
+ Sử dụng thành thạo các thiết bị đo để kiểm tra, hiệu chỉnh tham số kỹ thuật;
+ Tổ chức thực hiện các công việc theo nhóm;
+ Xử lý được tình trạng hỏng hóc thiết bị VOR, DME, ILS;
+ Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề;
+ Ghi chép được nhật ký lắp đặt, nhật ký vận hành.
3-  Cơ hội việc làm:
Sau tốt nghiệp có đủ trình độ và năng lực làm việc ở các vị trí trong ngành kỹ thuật dẫn đường hàng không và các lĩnh vực có liên quan đến điện tử; Có đủ trình độ và năng lực quản lý các doanh nghiệp, cơ sở, trung tâm điện tử - viễn thông.
4- Các môn học chính
- Khái quát hàng không
- Luật hàng không
- An toàn điện
- Toán chuyên đề
- Linh kiện điện tử
- Mạch điện
- Mạch điện tử
- Đo lường điện tử
- Điện tử công suất
- Kỹ thuật xung, số
- Kỹ thuật vi xử lý-vi điều khiển
- Kỹ thuật lập trình
- Xử lý số tín hiệu
- Truyền sóng ăng ten
- Truyền số liệu và mạng
- Thực tập kỹ năng
- Đồ án kỹ thuật cơ sở
- Tiếng Anh chuyên ngành
- Thiết bị dẫn đường định hướng VOR
- Thiết bị đo cự ly DME
- Thiết bị hường dẫn hạ cất cánh ILS
- Thực tập cơ sở

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn