KINH DOANH TẠP HÓA - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

KINH DOANH TẠP HÓA

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề:
+ Trình bày được các vấn đề liên quan đến khởi sự kinh doanh tạp hóa;
+ Trình bày được một số đặc tính cơ bản của sản phẩm tạp hóa;
+ Hiểu được các kiến thức về an toàn phòng chống cháy, nổ;
+ Trình bày được các kiến thức về xúc tiến bán hàng.
2- Kỹ năng nghề:
+ Lập được kế hoạch kinh doanh phù hợp; ghi chép được chứng từ, hóa đơn;
+ Mua, bán, kiểm tra chất lượng, bảo quản, nhập, xuất kho và kiểm kê sản phẩm tạp hóa;
+ Sắp xếp, trưng bày hàng hóa đẹp mắt,
+ Thực hiện được các hoạt động xúc tiến bán hàng;
+ Giao tiếp kinh doanh tốt;
+ Tính toán, đánh giá được chi phí, doanh thu, lợi nhuận kinh doanh và xử lý được công nợ.
3- Cơ hội việc làm
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể tự kinh doanh tạp hóa hay sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp kinh doanh với vị trí công việc như:
- Nhân viên kinh doanh tạp hóa;
- Nhân viên kho hàng, giao, nhận, kiểm tra chất lượng hoặc vận chuyển hàng tạp hóa;
- Có thể học tiếp tục cao lên ở trình độ trung cấp, cao đẳng.
4- Nội dng các môn học chính
* Khởi sự kinh doanh
- Nghiên cứu các đặc tính của hàng tạp hóa
- Nhận thức về kinh doanh
- Xây dựng và lựa chọn ý tưởng kinh doanh
-  Tìm hiểu và đánh giá thị trường tạp hóa
- Tìm hiểu nghĩa vụ pháp lý của chủ kinh doanh
- Lập kế hoạch kinh doanh
- Khởi sự công việc kinh doanh
* Kỹ năng giao tiếp
- Tổng quan về giao tiếp
- Cấu trúc của hoạt động giao tiếp
- Các kỹ năng giao tiếp
- Thực hành giao tiếp
* Marketing
- Tổng quan về marketing
- Tìm hiểu môi trường marketing và thông tin marketing
- Marketing trong nghiên cứu thị trường và hành vi người tiêu dùng
- Lập chiến lược marketing
- Quản lý kênh phân phối
* Nghiệp vụ kho
- Khái niệm và vai trò của kho
- Chức năng của kho
- Phân loại kho       
- Nghiệp vụ nhập kho
- Sắp xếp hàng hóa trong kho
- Nghiệp vụ xuất kho
- Nghiệp vụ kiểm kê
- Nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa
- Nghiệp vụ bốc, dỡ hàng hóa 
* Phòng chống cháy nổ
- Những vấn đề chung về cháy, nổ
- Công tác phòng cháy, chữa cháy, nổ
- Chất chữa cháy và bình chữa cháy
* Kỹ năng, nghiệp vụ bán hàng
- Tổ chức mua, dự trữ hàng tạp hóa
- Tổ chức tiêu thụ sản phẩm tạp hóa
- Quản trị khách hàng     
* Tính toán hiệu quả kinh doanh
- Tính toán chi phí kinh doanh
- Tính toán doanh thu
- Tính toán lợi nhuận kinh doanh       
- Quản lý công nợ
 

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ