KHAI THÁC VẬN TẢI - HỌC NGHỀ - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

KHAI THÁC VẬN TẢI

Dưới đây là danh mục các nghề đào tạo thuộc nhóm nghề Khai thác, điều khiển các phương tiện vận tải

Tên gọi của nghề
Mã nghề
Trung cấp nghề
Cao đẳng nghề
Khai thác vận tải
 
 
40840101
50840101
40840102
50840102
40840103
50840103
Dịch vụ trên tàu biển
40840104
 
40840105
50840105
Vận hành thiết bị xếp dỡ hàng hóa hàng hải
40840106
50840106
40840107
 
Dịch vụ trên tàu bay
40840108
 
Lái tàu bay dân dụng
40840109
50840109
Điều hành bay
40840110
50840110
Kiểm soát không lưu
40840111
50840111
Thông tin tín hiệu đường sắt
40840112
50840112
40840113
50840113
40840114
50840114
Lái xe chuyên dụng
40840115
50840115
Bảo dưỡng, sửa chữa tàu điện
40840116
50840116
Lái tàu điện
40840117
50840117
Điều hành đường sắt đô thị
40840118
50840118
Vận tải hành khách, hàng hóa đường sắt
40840119
50840119
 

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn