Jim Key: Không bao giờ là quá muộn. - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

Jim Key: Không bao giờ là quá muộn.

Không bao giờ là quá muộn để theo đuổi ước mơ. Mơ ước là vui vẻ, là tự nhiên, là cần thiết. Mọi thành tựu đáng nhớ trong lịch sử loài người đều bắt đầu từ một ước mơ.

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook