HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - Trường Đại học phía Bắc - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

MÃ TRƯỜNG: NHH
Địa chỉ: Số 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 043.8526417
Webside: www.hvnh.edu.vn
 
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2016
A. Trình độ Đại học
1. Tại trụ sở Hà Nội (MÃ TRƯỜNG: NHH):
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh: Học viện dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.
- Trường xét tuyển theo từng ngành và phải đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào do Bộ quy định. (Hệ liên thông điểm trúng tuyển không thấp hơp điểm trúng tuyển hệ chính quy 02 điểm).
- Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh (môn Tiếng Anh nhân hệ số 1).
- Tiêu chí phụ tính như sau:
+ Ngành D340201, D340301, D340101, D340405 môn chính TOÁN.
+ Ngành D340120, D220201 môn chính Tiếng Anh.
- Chương trình cử nhân chất lượng cao liên kết Đại học City University of Seattle - Hoa Kỳ (CityU) chuyên ngành Quản trị Tài chính: Tuyển sinh 70 chỉ tiêu các tổ hợp như sinh viên chính quy cho những sinh viên đủ điểm trúng tuyển vào Học viện Ngân hàng
- Chương trình cử nhân chuyên ngành TCNH và Quản lí tài chính KD liên kết với đại học Sunderland (Anh): Tuyển sinh 160 chỉ tiêu theo qui định của Bộ giáo duc & đào tạo, yêu cầu của chương trình
2. Tại Phú Yên (MÃ TRƯỜNG: NHP):
- Vùng tuyển sinh: Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên tuyển sinh đối tượng có hộ khẩu thuộc các tỉnh phía nam
- Học viện dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.
3. Tại Bắc Ninh (MÃ TRƯỜNG: NHB):
- Vùng tuyển sinh: Các tỉnh khu vực Tây Bắc và Đông Bắc Bộ
- Học viện dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.
4. Ghi chú: Học viện Ngân hàng dành 10% chỉ tiêu xét  tuyển thẳng đại học căn cứ kết quả học tập PTTH (xét học bạ).
- Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia (trực thuộc  đại  học) một trong các môn: TOÁN, Tin học, Vật lí, Hoá học có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển (của Học viện Ngân hàng) trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên được xét tuyển vào các ngành D340201, D340301, D340101, D340405. Học sinh chuyên Anh có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển (của Học viện Ngân hàng) trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên được xét tuyển vào các ngành D340120 và D220201;
- Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương  một trong các môn: TOÁN, Tin học, Vật lí, Hoá học có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển (của Học viện Ngân hàng) trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,5 điểm trở lên được xét tuyển vào các ngành D340201, D340301, D340101, D340405. Học sinh chuyên Anh có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển (của Học viện Ngân hàng) trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,5 điểm trở lên được xét tuyển vào các ngành D340120 và D220201;
B. Trình độ cao đẳng
1. Tại Hà Nội (MÃ TRƯỜNG: NHH):
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh: Học viện dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.
2. Tại Phú Yên (MÃ TRƯỜNG: NHP):
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh: Học viện dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.
3. Ghi chú: Học viện Ngân hàng dành 10% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của hệ cao đẳng để xét tuyển thẳng cho các thí sinh quốc tịch Việt Nam đã tốt nghiệp phổ thông trung học có điểm trung bình chung từng năm của ba năm phổ thông trung học đạt từ 5,5 điểm trở lên.
Ngành học/ Trình độ
Mã ngành
Tổ hợp môn thi/ xét tuyển
Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học
 
 
3850
Tại Trụ sở Học viện Ngân hàng
 
 
 
Tài chính - Ngân hàng
D340201
 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học 
1500
Kế toán
D340301
800
Quản trị kinh doanh
D340101
450
Hệ thống thông tin quản lí
D340405
150
Kinh doanh quốc tế
D340120
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
300
Ngôn ngữ Anh
D220201
250
Tại Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên
 
 
 
Tài chính - Ngân hàng
D340201
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học 
100
Kế toán
D340301
100
Tại Học viện Ngân hàng Phân viện Bắc Ninh
 
 
 
Tài chính - Ngân hàng
D340201
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học
100
Kế toán
D340301
100
Các ngành đào tạo cao đẳng:
 
 
400
Tại Trụ sở Học viện Ngân hàng 
 
 
300
Tài chính Ngân hàng
C340201
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học 
160
Kế toán
C340301
140
Tại Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên
 
 
100
Tài chính Ngân hàng
C340201
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học 
50
Kế toán
C340301
50

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ