HÀN ĐIỆN - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

HÀN ĐIỆN

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề:
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về ký hiệu quy ước mối hàn, vật liệu hàn, thiết bị hàn và kỹ thuật hàn điện.
+ Giải thích được các quy định an toàn khi hàn điện.
2- Kỹ năng nghề:
+ Chuẩn bị được vật liệu hàn, nhận biết được các loại que hàn, khí hàn dùng trong phương pháp hàn điện.
+ Tính toán được chế độ hàn phù hợp với chiều dày, tính chất của vật liệu, vị trí và kiểu liên kết hàn.
+ Hàn được các mối hàn ở các vị trí hàn bằng, hàn đứng, hàn ngang bằng các phương pháp SMAW, GTAW, GMAW.
3- Cơ hội việc làm:
- Có thể làm việc trong các phân xưởng hàn điện ở các doanh nghiệp.
- Làm việc theo tổ nhóm hoặc làm việc độc lập trong một số công việc.
4- Nội dung các môn học chính:
* Chế tạo phôi hàn
- Nội quy xưởng- An toàn lao động
- Căt phôi bằng lưỡi cắt thẳng
- Cắt phôi bằng ngọn lửa Ôxy- khí cháy
- Khoan kim loại
- Mài kim loại
- Kiểm tra kết thúc mô đun
* Hàn điện hồ quang tay
- Những kiến thức cơ bản hàn điện hồ quang
- Vận hành thiết bị hàn hồ quang tay
- Hàn thép tấm không vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 1G
- Hàn thép tấm vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 1G
- Hàn thép tấm không vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 1F
- Hàn thép tấm vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 1F
- Hàn thép tấm không vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 2G
- Hàn thép tấm vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 2G
- Hàn thép tấm không vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 2F
- Hàn thép tấm vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 2F
- Hàn thép tấm không vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 3G
- Hàn thép tấm vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 3G
- Hàn thép tấm không vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 3F
- Hàn thép tấm vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 3F
- Kiểm tra kết thúc mô đun
* Hàn MAG cơ bản
- Những kiến thưc cơ bản khi hàn MAG
- Vận hành thiết bị hàn MAG
- Hàn MAG thép tấm không vát cạnh tư thế hàn 1G
- Hàn MAG thép tấm vát cạnh tư thế hàn 1G
- Hàn MAG thép tấm không vát cạnh tư thế hàn 1F
- Hàn MAG thép tấm vát cạnh tư thế hàn 1F
- Hàn MAG thép tấm không vát cạnh tư thế hàn 2G
- Hàn MAG thép tấm vát cạnh tư thế hàn 2G
- Hàn MAG thép tấm không vát cạnh tư thế hàn 3G
- Hàn MAG thép tấm vát cạnh tư thế hàn 3G
- Kiểm tra kết thúc mô đun
* Hàn TIG cơ bản
- Những kiến thức cơ bản khi hàn TIG
- Vận hành thiết bị hàn TIG
- Hàn TIG thép tấm không vát cạnh tư thế hàn 1G
- Hàn TIG thép tấm vát cạnh tư thế hàn 1G
- Hàn TIG thép tấm không vát cạnh tư thế hàn 1F
- Hàn TIG thép tấm không vát cạnh tư thế hàn 2G
- Hàn TIG thép tấm không vát cạnh tư thế hàn 3G
- Kiểm tra kết thúc mô đun
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ