GÒ THÚC TRANH ĐỒNG MỸ THUẬT - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

GÒ THÚC TRANH ĐỒNG MỸ THUẬT

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề:
+ Trình bày được phương pháp sử dụng dụng cụ thủ công dùng trong nghề Gò thúc tranh đồng mỹ thuật;
+ Trình bày được phương pháp sử dụng máy mài, máy khoan, máy hàn hơi, máy phun sơn, đèn khò ;
+ Mô tả được phương pháp chuẩn bị nguyên liệu gò thúc tranh đồng mỹ thuật;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật gò thúc chữ đồng;
+ Mô tả được phương pháp chạm chu vi chữ, gò thúc xuôi, gò thúc ngược, cắt chữ đồng đã gò thúc ra khỏi lá đồng;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật gò thúc tranh đồng;
+ Mô tả được phương pháp chạm chu vi tranh đồng, gò thúc xuôi, gò thúc ngược, cắt tranh đồng đã gò thúc ra khỏi lá đồng;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật hoàn thiện sản phẩm gò thúc tranh đồng.
+ Trình bày được phương pháp hàn vá khuyết tật, hàn kết nối các chi tiết của sản phẩm, phương pháp tẩy rửa vệ sinh và trang trí bề mặt sản phẩm, phương pháp lắp sản phẩm vào khung tranh.
2- Kỹ năng nghề:
+ Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị dùng trong nghề gò thúc tranh đồng mỹ thuật;
+ Chuẩn bị được nguyên liệu gò thúc tranh đồng đảm bảo kỹ thuật;
+ Gò thúc được chữ đồng theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Chạm được chu vi chữ, gò thúc xuôi, gò thúc ngược, cắt chữ đồng đã gò thúc ra khỏi lá đồng đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;          
+ Gò thúc được tranh đồng theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Chạm được chu vi tranh đồng, gò thúc xuôi, gò thúc ngược, cắt tranh đồng đã gò thúc ra khỏi lá đồng đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;        
+ Hoàn thiện được sản phẩm gò thúc tranh đồng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Hàn vá được khuyết tật, hàn kết nối được các chi tiết của sản phẩm, tẩy rửa vệ sinh và trang trí được bề mặt sản phẩm, lắp được sản phẩm vào khung tranh đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật.
3- Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc ở các cở sở sau đây:
-  Làm công nhân sản xuất  trong các doanh nghiệp gò thúc tranh đồng, trong các xưởng gò thúc tranh đồng tại các địa phương hoặc tại các làng nghề;
- Tự tổ chức sản xuất gò thúc tranh đồng tại các gia đình, bán sản phẩm cho các doanh nghiệp hoặc trực tiếp bán sản phẩm cho khách hàng.
4- Nội dung các môn học chính
* Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, nguyên liệu
- Chuẩn bị, sử dụng dụng cụ thủ công
- Chuẩn bị bàn trám
- Chuẩn bị, sử dụng máy mài
- Chuẩn bị, sử dụng máy khoan
- Chuẩn bị, sử dụng máy hàn hơi
- Chuẩn bị, sử dụng máy phun sơn
- Chuẩn bị, sử dụng thiết bị gia nhiệt
- Chuẩn bị nguyên liệu, hóa chất
* Gò thúc chữ đồng
- Nghiên cứu mẫu, chuẩn bị nguyên liệu
- Chạm chu vi chữ
- Gò thúc xuôi chữ đồng
- Gò thúc ngược chữ đồng
- Cắt rời chữ đồng ra khỏi lá đồng
* Gò thúc tranh dồng
- Nghiên cứu mẫu, chuẩn bị nguyên liệu
- Chạm chu vi tranh đồng
- Gò thúc xuôi tranh đồng
- Gò thúc ngược tranh đồng
- Cắt rời  tranh gò thúc đồng ra khỏi lá đồng
* Hoàn thiện sản phẩm
- Hàn vá khuyết tật, kết nối các chi tiết của sản phẩm
- Tẩy rửa vệ sinh sản phẩm
- Trang trí bề mặt sản phẩm
- Lắp sản phẩm vào khung tranh
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ