ĐÚC TƯỢNG ĐỒNG - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

ĐÚC TƯỢNG ĐỒNG

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ
1 - Kiến thức nghề:
+ Mô tả được phương pháp chuẩn bị nguyên liệu đúc tượng đồng;
+Trình bày được công dụng, phương pháp sử dụng máy nhào đất, bễ lò, máy hàn điện, máy hàn hơi, máy cưa cắt sắt cầm tay, máy mài, máy phun sơn;          
+ Mô tả được phương pháp trát lò đúc đồng và phương pháp trát lù;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật đúc tượng Phật Di Lặc;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật đúc tượng Bác Hồ;
+ Mô tả được phương pháp nghiên cứu mẫu, chuẩn bị mặt bằng, làm khuôn đúc, làm thao, dựng khuôn, đặt lò, nấu đồng, rót đồng, dỡ khuôn đúc tượng Phật Di Lặc, tượng Bác Hồ;       
+ Trình bày được phương pháp hoàn thiện sản phẩm đúc tượng đồng;
+ Mô tả được phương pháp làm sạch sản phẩm, cắt pavia, đòn kê, đòn gánh, hàn ghép, chỉnh sửa khuyết tật, gia công cơ khí bề mặt, chạm nét, trang trí bề mặt sản phẩm đúc tượng đồng.
2- Kỹ năng nghề:
+ Chuẩn bị được nguyên liệu đúc tượng đồng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;
+ Sử dụng được máy nhào đất, bễ lò, máy hàn điện, máy hàn hơi, máy cưa cắt sắt cầm tay, máy mài, máy phun sơn đảm bảo kỹ thuật;       
+ Trát được lò nấu đồng và trát được lù đảm bảo kỹ thuật;
+ Đúc được tượng Phật Di Lặc theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Đúc được tượng Bác Hồ theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Bố trí được mặt bằng, làm khuôn đúc, làm thao, dựng khuôn, đặt lò, nấu đồng,  rót đồng, dỡ khuôn đúc tượng Phật Di Lặc, tượng Bác Hồ đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;        
+ Hoàn thiện sản phẩm đúc tượng đồng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Làm sạch được sản phẩm, cắt pavia, đòn kê, đòn gánh, hàn ghép, chỉnh sửa khuyết tật, gia công cơ khí bề mặt, chạm nét, trang trí bề mặt sản phẩm đúc tượng đồng đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật.
3- Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc ở các cở sở sau đậy:
-  Làm công nhân sản xuất trong các doanh nghiệp đúc tượng đồng, trong các xưởng đúc tượng đồng tại các địa phương hoặc tại các làng nghề;
- Tự tổ chức sản xuất đúc tượng đồng tại các gia đình, bán sản phẩm cho các doanh nghiệp hoặc trực tiếp bán sản phẩm cho khách hàng.
4- Nội dung các môn học chính
* Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị
- Chuẩn bị nguyên liệu
- Chuẩn bị, sử dụng máy nhào đất, vận hành bễ
- Chuẩn bị, sử dụng máy hàn điện
- Chuẩn bị, sử dụng máy hàn hơi
- Chuẩn bị, sử dụng cưa cắt sắt cầm tay
- Chuẩn bị, sử dụng máy mài
- Chuẩn bị, sử dụng máy phun sơn
* Trát lò đúc đồng 
- Trát thân lò dưới, thân lò trên
- Ghép lò, trát lù
* Đúc tượng Phật Di Lặc
- Nghiên cứu mẫu, chuẩn bị mặt bằng đúc tượng phật Di Lặc
- Làm khuôn đúc tượng Phật Di Lặc
- Làm thao đúc tượng Phật Di Lặc
- Dựng khuôn đúc tượng Phật Di Lặc
- Đặt lò đúc tượng Phật Di Lặc
- Nấu đồng đúc tượng Phật Di Lặc
- Rót đồng đúc tượng Phật Di Lặc
- Dỡ khuôn đúc tượng Phật Di Lặc
* Đúc tượng Bác Hồ
- Nghiên cứu mẫu, chuẩn bị mặt bằng đúc tượng Bác Hồ
- Làm khuôn đúc tượng Bác Hồ
- Làm thao đúc tượng Bác Hồ
- Dựng khuôn đúc tượng Bác Hồ
- Đặt lò đúc tượng Bác Hồ
- Nấu đồng  đúc tượng Bác Hồ
- Rót đồng đúc tượng Bác Hồ
- Dỡ khuôn đúc tượng Bác Hồ
* Hoàn thiện sản phẩm
- Cắt đòn kê, đòn gánh, pavia.
- Chỉnh sửa khuyết tật đúc tượng đồng
- Gia công cơ khí bề mặt sản phẩm
- Chạm nét hoa văn chi tiết trên bề mặt sản phẩm.
- Trang trí bề mặt sản phẩm
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ