ĐIỆN TÀU THỦY - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

ĐIỆN TÀU THỦY

A- TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Hiểu đư­ợc ứng dụng của các loại vật liệu điện;
+ Mô tả được cấu tạo và trình bày được nguyên lý làm việc của một số loại linh kiện điện tử;                                                                    
+ Mô tả được cấu tạo và trình bày được nguyên lý làm việc của các khí cụ điện;
+ Mô tả được cấu tạo và trình bày được nguyên lý làm việc của các loại máy điện;
+ Mô tả đ­ược trạm phát điện và phương pháp phân chia điện năng trên tàu thuỷ;
+ Trình bày đ­ược các nguyên tắc điều khiển, khống chế truyền động điện cho các hệ thống: Hệ thống lái, hệ thống làm hàng, hệ thống tời neo, hệ thống bơm, hệ thống  quạt gió và các hệ thống truyền động điện khác trên tàu thuỷ;
+ Mô tả được cách bố trí các hệ thống thông tin tín hiệu trên tàu thuỷ;
+ Mô tả được cấu tạo và trình bày được nguyên lý làm việc của một số hệ thống tự động kiểm tra;
+ Có tư duy tổng hợp sẵn sàng tiếp cận công nghệ mới.
+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề và các dụng cụ kiểm tra, đo lường dùng trong nghề;
+ Vận hành đ­ược hệ thống trạm phát điện  tàu thuỷ;
+ Vận hành đ­ược một số hệ thống truyền động điện trên tàu thuỷ;
+ Bảo dưỡng được các loại khí cụ điện và máy điện trên tàu thuỷ;
+ Sửa chữa đ­ược hư hỏng đơn giản loại khí cụ điện và máy điện tàu thuỷ;
+ Sửa đư­ợc các mạch điện chiếu sáng, một số mạch điện động lực trên tàu thuỷ;
+ Sửa chữa đư­ợc một số mạch hệ thống tự động kiểm tra trên tàu thuỷ;
+ Lắp đặt đư­ợc các mạch điện chiếu sáng, một số mạch điện động lực trên tàu thuỷ;
+ Lắp đặt  đư­ợc một số mạch hệ thống tự động kiểm tra trên tàu thuỷ;
+ Ứng dụng các công khoa học kỹ thuật giải quyết được một số tình huống kỹ thuật trong thực tế.
3- Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp Trung cấp nghề điện tàu thuỷ học sinh đảm nhiệm những công việc sau:
- Thợ điện trên các tàu biển;
- Nhân viên  tại công ty kinh doanh thiết bị điện, tự động;
- Cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển;
- Nhân viên  công ty sản xuất thi công tại các công ty điện lực;
- Làm giáo viên các trường dạy nghề kỹ thuật.  
4- Các môn học chính
- Vẽ kỹ thuật
- Lý thuyết mạch điện
- An toàn điện
- Vật liệu điện
- Khí cụ điện
- Điện tử công nghiệp
- Máy điện
- Nguội cơ bản
- Hàn hồ quang tay
- Sử dụng dụng cụ nghề điện
- Nối dây
- Đo các đại lượng điện
- Sửa chữa khí cụ điện
- Sửa chữa máy điện tĩnh
- Sửa chữa dây quấn động cơ ba pha
- Đấu mắc mạch điện chiếu sáng
- Đấu mắc mạch điện động lực
- Lắp ráp mạch điện tử
- Lắp mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ ba pha
- Lắp mạch điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách  đổi  nối Y-YY
- Đại cương vỏ tàu thủy
- Đại cương máy tàu thuỷ
- Tổ chức sản xuất và chức trách thuyền viên
- Anh văn chuyên ngành
- Truyền động điện tàu thuỷ
- Hệ thống thông tin liên lạc tàu thuỷ
- Khai thác trạm phát điện  tàu thuỷ
- Bảo dưỡng máy điện tàu thuỷ
- Lắp đặt cáp điện tàu thuỷ
- Lắp đặt tủ, bảng điện tàu thuỷ
- Lắp đặt hệ thống tín hiệu hàng hải
 
B- TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Hiểu và phân tích đư­ợc ứng dụng của các loại vật liệu điện;
+ Mô tả được cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc và ứng dụng của các linh kiện điện tử;                                                                    
+ Mô tả được cấu tạo và phân tích được nguyên lý làm việc của các khí cụ điện;
+ Mô tả được cấu tạo và phân tích được nguyên lý làm việc của các loại máy điện;
+ Mô tả đ­ược trạm phát điện và phân tích được các phương pháp phân chia điện năng trên tàu thuỷ;
+ Trình bày và phân tích đ­ược các nguyên tắc điều khiển, khống chế truyền động điện cho các hệ thống: Hệ thống lái, hệ thống làm hàng, hệ thống tời neo, hệ thống bơm, hệ thống  quạt gió và các hệ thống truyền động điện khác trên tàu thuỷ;
+ Mô tả và phân tích được cách bố trí các hệ thống thông tin tín hiệu trên tàu thuỷ;
+ Mô tả được cấu tạo và phân tích được nguyên lý làm việc của các hệ thống tự động kiểm tra trên tàu thuỷ;
+ Mô tả được cấu tạo và phân tích được nguyên lý làm việc của các hệ thống tự động điều khiển trên tàu thuỷ;
+ Có tư duy tổng hợp tiếp cận được với công nghệ mới.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề, các dụng cụ kiểm tra, đo lường  và các đồ dùng chuyên dụng trong nghề;
+ Vận hành thành thạo hệ thống trạm phát điện tàu thuỷ;
+ Vận hành thành thạo các hệ thống truyền động điện trên tàu thuỷ;
+ Bảo dưỡng được các hệ thống điều khiển trong hệ thống điện;
+ Bảo dưỡng được các loại khí cụ điện và máy điện trên tàu thuỷ;
+ Sửa chữa đ­ược hư hỏng các loại khí cụ điện và máy điện tàu thuỷ;
+ Sửa đư­ợc các mạch điện chiếu sáng, các mạch điện động lực trên tàu thuỷ;
+ Sửa chữa đư­ợc các mạch hệ thống tự động kiểm tra trên tàu thuỷ;
+ Lắp đặt đư­ợc các mạch điện chiếu sáng, các mạch điện động lực trên tàu thuỷ;
+ Lắp đặt  đư­ợc các mạch hệ thống tự động kiểm tra trên tàu thuỷ;
+ Lắp đặt  đư­ợc các mạch hệ thống tự động điều khiển trên tàu thuỷ;
+ Kiểm tra và nghiệm thu sau khi lắp đặt và sửa chữa;
+ Ứng dụng các công khoa học kỹ thuật giải quyết được một số tình huống kỹ thuật phức tạp trong thực tế.
3- Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng nghề Điện tàu thuỷ có thể đảm nhiệm những công việc sau:
- Sỹ quan điện trên các tàu biển;
- Cán bộ kỹ thuật  tại công ty kinh doanh thiết bị điện, tự động;
- Cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển;
- Cán bộ kỹ thuật tại công ty điện lực;
- Làm giáo viên các trường dạy nghề kỹ thuật;  
- Làm công tác kỹ thuật trong các cơ quan quản lý Nhà nước có sử dụng chuyên môn nghề điện tàu thuỷ.
4- Các môn học chính
- Vẽ kỹ thuật
- Cơ ứng dụng
- Dung sai lắp ghép
- Lý thuyết mạch điện
- An toàn điện
- Vật liệu điện
- Khí cụ điện
- Điện tử công nghiệp
- Máy điện
- Cơ sở truyền động điện
- Nguội cơ bản
- Hàn cơ bản
- Sử dụng dụng cụ nghề điện
- Nối dây
- Đo các đại lượng điện và không điện
- Sửa chữa khí cụ điện
- Sửa chữa máy điện tĩnh
- Sửa chữa động cơ ba pha
- Đấu mắc mạch điện chiếu sáng
- Đấu mắc mạch điện động lực
- Lắp ráp mạch điện tử
- Lắp mạch khởi động, đảo chiều quay và hãm động cơ ba pha
- Lắp mạch điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách  đổi  nối Y-YY
- Lắp mạch điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách đổi nối D-YY
- Đại cương vỏ tàu thuỷ
- Đại cương máy tàu thuỷ
- Tổ chức sản xuất và chức trách thuyền viên
- Anh văn chuyên ngành
- Trạm phát điện tàu thuỷ
- Truyền động điện tàu thuỷ
- Hệ thống thông tin liên lạc tàu thủy
- Khai thác trạm phát điện  tàu thuỷ
- Bảo dưỡng máy điện tàu thuỷ
- Lắp đặt cáp điện tàu thuỷ
- Lắp đặt tủ, bảng điện tàu thuỷ
- Lắp đặt hệ thống tín hiệu hàng hải
- Lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống điện điều khiển tàu thuỷ
- Lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống báo động trên tàu thuỷ
- Vận hành, thử tải toàn bộ hệ thống điện tàu thuỷ
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn