ĐIỆN, ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG - HỌC NGHỀ - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

ĐIỆN, ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Dưới đây là danh mục các nghề đào tạo thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Tên gọi của nghề
Mã nghề
Trung cấp nghề
Cao đẳng nghề
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
 
 
40510301
50510301
40510302
50510302
40510303
50510303
40510304
50510304
Điện toa xe đường sắt
40510305
 
40510306
50510306
40510307
50510307
Sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện xi măng
40510308
50510308
40510309
50510309
40510310
50510310
40510311
50510311
40510312
50510312
Lắp đặt, sửa chữa hệ thống truyền dẫn điện đường sắt
40510313
50510313
40510314
50510314
40510315
50510315
40510316
50510316
Kỹ thuật điện cảng hàng không
40510317
50510317
Kỹ thuật điện tàu bay
 
50510318
40510319
50510319
40510320
50510320
Kỹ thuật tua bin nước
40510321
 
Kỹ thuật tua bin khí
40510322
 
40510323
50510323
40510324
50510324
40510325
50510325
40510326
50510326
40510327
50510327
40510328
50510328
40510329
50510329
40510330
50510330
Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống
40510331
50510331
40510332
50510332
40510333
50510333
40510334
50510334
Sửa chữa đồng hồ đo thời gian
40510335
 
Sửa chữa đồng hồ đo điện, nhiệt, áp lực
40510336
50510336
Sửa chữa thiết bị đo lường trọng lượng
40510337
50510337
40510338
50510338
40510339
50510339
40510340
50510340
40510341
50510341
40510342
50510342
40510343
50510343
40510344
50510344
40510345
50510345
Kỹ thuật điện tử cảng hàng không
40510346
50510346
Kỹ thuật điện tử tàu bay
40510347
50510347
Kỹ thuật điện tử tàu thủy
40510348
50510348
Kỹ thuật thiết bị thông tin hàng không
40510349
50510349
40510350
50510350
Kỹ thuật thiết bị viễn thông và nghi khí hàng hải
40510351
50510351
Vận hành thiết bị điện và đo lường điều khiển trên tàu thủy
40510352
50510352
Kỹ thuật thiết bị radar
40510353
 
Kỹ thuật nguồn điện thông tin
40510354
 
40510355
50510355
40510356
50510356
40510357
50510357
40510358
50510358
40510359
50510359
40510360
50510360
40510361
50510361
40510362
50510362
40510363
50510363
Khai thác thiết bị dẫn đường vô tuyến mặt đất hàng không
40510364
50510364
Kỹ thuật cơ điện sản xuất gốm, sứ, thủy tinh
40510365
50510365
Kỹ thuật cơ điện chế biến cao su
40510366
50510366
Kỹ thuật đài trạm viễn thông
40510367
50510367
Điều độ lưới điện phân phối
40510368
50510368
Vận hành trạm, mạng điện
40510369
50510369
40510370
50510370
Hệ thống điện đường sắt đô thị
40510371
50510371
Vận hành điện trong nhà máy thủy điện
40510372
50510372
Bảo trì thiết bị điện trong nhà máy điện hạt nhân
 
50510373
Vận hành nhà máy điện hạt nhân
 
50510374
 

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn