DẦU KHÍ, ĐỊA CHẤT, MỎ - HỌC NGHỀ - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

DẦU KHÍ, ĐỊA CHẤT, MỎ

Dưới đây là danh mục các nghề đào tạo thuộc nhóm các nghề Công nghệ khai thác dầu khí, Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật mỏ.

Tên gọi của nghề
Mã nghề
Trung cấp nghề
Cao đẳng nghề
Công nghệ dầu khí và khai thác
 
 
40510701
50510701
Vận hành trạm phân phối các sản phẩm dầu khí
40510702
50510702
Vận hành trạm sản xuất khí, khí hóa lỏng
40510703
50510703
40510704
50510704
40510705
50510705
40510706
50510706
40510707
50510707
40510708
50510708
40510709
50510709
Vận hành thiết bị lọc dầu
40510710
50510710
Vận hành thiết bị sản xuất phân đạm từ khí dầu mỏ
40510711
50510711
Vận hành trạm và đường ống dẫn dầu khí
40510712
50510712
Chọn mẫu và hóa nghiệm dầu khí
40510713
50510713
40510714
50510714
Khoan thăm dò dầu khí
40510715
50510715
Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa
 
 
40510901
50510901
40510902
50510902
40510903
50510903
Khảo sát địa chất
40510904
50510904
Khảo sát thủy văn
40510905
50510905
40510906
50510906
Đo đạc địa chính
40510907
50510907
Quan trắc khí tượng
40510908
50510908
Trắc địa - địa hình - địa chính
 
50510909
Công nghệ kỹ thuật mỏ
 
 
40511001
50511001
Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên
40511002
 
40511003
50511003
Vận hành thiết bị sàng tuyển quặng kim loại
40511004
50511004
40511005
50511005
40511006
50511006
40511007
50511007
Vận hành thiết bị mỏ hầm lò
40511008
50511008
Vận hành trạm khí hóa than
40511009
50511009
Vận hành, sửa chữa trạm xử lý nước thải mỏ hầm lò
40511010
50511010
 

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn