Bài nói chuyện của chuyên gia tài chính David Jensen - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

Bài nói chuyện của chuyên gia tài chính David Jensen

Ông David Jensen, chuyên gia tài chính và nhà đầu tư quốc tế,  nói chuyện về đề tài: Chiến thuật và cơ hội để kiếm tiền trong lĩnh vực chứng khoán và ngân hàng (nguồn: youtube.com)

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook