5 quy tắc để có cuộc sống nghỉ hưu sung túc - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

5 quy tắc để có cuộc sống nghỉ hưu sung túc

Bạn sẽ có cuộc sống sung túc khi về hưu nếu tiết kiệm 8% thu nhập của mình ngay từ khi 25 tuổi và biết đầu tư đúng cách.

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook